Muroverflater

Mur og puss er byggematerialer med fantastiske og tilnærmet ubegrensede muligheter. Overflaten - pusslagene - kan gis strukturer og farger i uttallige varianter. Se selv!


 • Silikatmaling på slemmet Leca blokk


 • KC-maling på KC-pusset Leca blokk


 • Kalkmaling på gammel, pusset vegg


 • Slemmet tegl


 • Silikatpuss på Leca med fiberpuss


 • Sekkeskuring på teglmurverk


 • Silikatmaling på stenket puss


 • Silikatmaling på stenket puss


 • Hydraulistisk kalkpuss på teglmurverk


 • Silikatmaling på pusset Leca


 • Gjennomfarget slemmemørtel på puss


 • Silikatmaling på fiberpusset Leca


 • Silikatmaling på pusset Leca


 • Spritpuss med singel på Leca


 • Puss med påkastet singel på Leca


 • Puss med påkastet singel på Leca


 • Ubehandlet kostet puss


 • KC-maling på teglmurverk


 • Gjennomfarget stenkpuss på Leca blokk


 • Kostet puss


 • Kostet puss


 • Overflate med fiberinnslag


 • Rødfarget puss med grov struktur

Ottershagen & Hansen AS
Trondheimsveien 281
2016 Frogner

Tlf: +47 917 05 802

Ottershagen & Hansen AS
Trondheimsveien 281
2016 Frogner

Tlf: +47 917 05 802

Godkjent for ansvarsrett

Sertifisert etter byggebransjens våtromsnorm

Utviklet av Imaker as